Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty: 26. toukokuuta 2024.

1. Rekisterinpitäjä

Verkkosivusto: Pörssisähkösopimus.fi
Y-tunnus: 16161610
Suomen konttorin osoite: Vantaankoskentie 14, 01670, Vantaa
Sähköposti: info@porssisahkosopimus.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Palvelumme käyttäjärekisterin ylläpito ja hallinnointi
 • Palvelun tarjoaminen ja asiakassuhteen hoitaminen
 • Käyttäjäkokemuksen parantaminen ja palvelun kehittäminen
 • Markkinointiviestintä, suostumuksen perusteella
 • Lainsäädännön edellyttämät velvoitteet

Käsittelyn perusteena on sopimuksen täytäntöönpano, suostumus, lakisääteinen velvoite tai oikeutettu etu.

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimi
 • Yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite)
 • Käyttäjätunnukset ja salasanat
 • Asiakassuhteeseen ja palveluiden käyttöön liittyvät tiedot
 • Maksutiedot ja laskutustiedot
 • Markkinointisuostumukset ja -kiellot
 • Käyttäjäpalautteet ja yhteydenotot

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään palvelun käytön yhteydessä, asiakassuhteen aikana sekä verkkosivustomme lomakkeilla. Tietoja voidaan kerätä myös evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

5. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn suostumusta, ellei lainsäädäntö muuta edellytä. Henkilötietoja voidaan kuitenkin siirtää palvelun teknisen toteutuksen vuoksi palveluntarjoajillemme, jotka käsittelevät tietoja meidän lukuumme. Tällöin varmistamme sopimuksin, että henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja turvallisesti.

6. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos tietojen siirto on kuitenkin tarpeen, varmistamme riittävän tietosuojan tason mm. käyttämällä EU-komission hyväksymiä vakiolausekkeita tai muita tietosuojalainsäädännön mukaisia keinoja.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi tai niin kauan kuin lainsäädäntö edellyttää. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tietoja säilytetään enintään 24 kuukautta, ellei lainsäädäntö muuta edellytä.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy omiin tietoihin
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyn tulee esittää oikeuksien käyttämistä koskeva pyyntö kirjallisesti ja allekirjoitettuna sivuston ylläpidolle. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista.

9. Tietoturva

Huolehdimme henkilötietojen suojaamisesta asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Pääsy henkilötietoihin on rajattu vain niille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kaikki tietojärjestelmät ovat suojattu palomuurein ja salasanoin.

10. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Suosittelemme rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisesti. Merkittävistä muutoksista ilmoitamme erikseen esimerkiksi sähköpostitse tai verkkosivujemme kautta.

11. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta tai henkilötietojen käsittelystä, voit ottaa meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella tai lähettämällä viestiä osoitteeseen info@porssisahkosopimus.fi.