Pörssisähkösopimus: Vertaa halvin pörssisähkö 2024

Pörssisähkön hinta vaihtuu tunneittain markkinahinnan mukaan. Vaihtuva hinta mahdollistaa käytön keskittämisen niihin hetkiin, kun hinta on edullisin.

Markkinahinta on kaikille pörssisähkön käyttäjille sama, mutta sähköyhtiöiden marginaalit ja kuukausimaksut vaihtelevat. Halvin pörssisähkösopimus löytyy siksi vain vertailemalla sopimuksia toisiinsa.

Valitse paras pörssisähkösopimus

0,59 c/kWh

Marginaali

4,90 €/kk

Kk-maksu

Katso tarjous

SUOSITUIN PÖRSSISÄHKÖ!

 • Mahdollisuus hintalukituksiin
 • Ilmaisia sähkötunteja Pikkujuttu-etuohjelmasta
 • Fortumin luotettava sopimus

0,45 c/kWh

Marginaali

3,99 €/kk

Kk-maksu

Katso tarjous

-50% perusmaksut (3kk)

 • Pörssisähkösopimus CO2-vapaalla sähköllä
 • Edullinen marginaali
 • Etu perusmaksusta

0,72 c/kWh

Marginaali

4,95 €/kk

Kk-maksu

Katso tarjous

 • Välkky-appi
 • Iso sähköyhtiö
 • Toistaiseksi voimassa oleva

Pörssisähkösopimus on valveutuneen sähkönkuluttajan valinta

Pörssisähkö on halvin sopimustyyppi

Pörssisähkö tarkoittaa sähkösopimusta, jonka hinta vaihtelee tunneittain. 

Sähkön hinta määräytyy pohjoismaiden yhteisen sähköpörssin Nordpoolin spot-hintojen mukaan. Markkinahinnan lisäksi sähköyhtiö veloittaa vielä oman marginaalin ja kuukausimaksun.

Pörssisähkö mahdollistaa sen, että käyttäjä voi vaikuttaa itse tehokkaasti sähkölaskun suuruuteen. Sähkön käytön keskittäminen edullisimpiin hetkiin kannattaa, ja joskus hinta voi käväistä jopa miinuksen puolella. Parhaan hyödyn pörssisähköstä saa, kun hintoja tarkkailee aktiivisesti.

Kun tarkastellaan sähkön hintoja pitkällä aikavälillä, pörssisähkö on edullisin sopimustyyppi. Hinnassa on kuitenkin ajoittain korkeita piikkejä molempiin suuntiin, joten välillä pörssisähkön käyttäjä joutuu maksamaan huomattavan korkeaa hintaa.

Miten pörssisähkön hinta määräytyy?

Pörssisähkön hinta koostuu Nordpool-sähköpörssin spot-hinnasta, sähköyhtiön veloittamasta marginaalista ja kuukausimaksusta.

Sähköpörssin spot-hinta muodostuu kysynnän ja tarjonnan mukaan, kuten muutkin markkinahinnat. 

Sähköntuottajat ja sähköä ostavat sähköyhtiöt syöttävät edellisenä päivänä ne hinnat, joilla ovat valmiita ostamaan ja myymään sähköä seuraavan vuorokauden aikana. Näiden tietojen perusteella muodostuu sähkön hinta tunti tunnilta, joka esitetään kuluttajille muodossa snt/kWh. 

Osa tästä sähkön hinnasta on veroja, joten pörssisähkön spot-hinta ei ole täysin sama kuin millä sähköyhtiöt ostavat sen pörssistä. Se on kuitenkin kaikille pörssisähkösopimuksen tehneille kuluttajille sama.

Erot pörssisähkön hinnoissa muodostuvat sähköyhtiöiden marginaaleista ja kuukausimaksuista. Pörssisähkösopimuksia vertaillessa kannattaakin kiinnittää huomiota näihin kahteen.

Mitä tarkoittaa pörssisähkön marginaali?

Pörssisähkön marginaali esimerkki

Pörssisähkön marginaali on se osuus, jonka sähköyhtiö ottaa palkkioksi sähkön välittämisestä. 

Myös marginaali ilmoitetaan muodossa snt/kWh, ja sen suuruudessa voi olla isoja eroja eri sähköyhtiöiden välillä. Marginaali voi vaihdella myös yhtiön sisällä, jos halutaan valita esimerkiksi pelkästään tuuli- tai vesivoimalla tuotettua sähköä.

Pörssisähkön ostaja maksaa lisäksi kuukausimaksua, jonka määrään ei vaikuta sähkön käyttö. Joskus sähköyhtiöt tarjoavat uuden sopimuksen alkuun kuukausia, jolloin maksua ei veloiteta. Tarjousjakson päättyessä kuukausimaksua aletaan kuitenkin veloittamaan sopimuksen mukaan.

Kun vertaillaan pörssisähkösopimuksia, verrataan eri yhtiöiden tarjoamia marginaaleja ja kuukausimaksuja. Halvin pörssisähkö on se, jossa nämä ovat matalimmat.

Pörssisähkön hintakehitys viime vuosina

Pörssisähkön hintapiikeistä uutisoidaan aktiivisesti, mutta hinta saattaa vaihdella voimakkaasti myös toiseen suuntaan. Muihin sopimustyyppeihin nähden pörssisähkö on edullisin, mutta hetkittäiset kalliit hinnat saattavat kasvattaa sähkölaskua reilusti.

Lähihistoriassa moni kuluttaja pyyhki tuskanhikeä otsalta, kun maailmanpolitiikka aiheutti ennennäkemättömän nousun sähkön hinnassa. Jos sopimustyyppinä oli pörssisähkö, olivat vaikutukset omaan sähkölaskuun välittömät. 

Näkymät sähkön hinnan suhteen olivat vuonna 2022 huonot, mutta nyt tilanne näyttää jälleen paremmalta. Vaikka sähkön hinta ei ole laskenut täysin kriisiä edeltäviin lukemiin, on valtavan korkeista hinnoista päästy reilusti alaspäin.

Sähkön hinnassa on ollut vuosittaista vaihtelua jo ennen sähkökriisiä. Suomessa pitkä kylmä talvi lisää sähkön käyttöä ja nostaa sen kautta yleistä hintatasoa. Leuto tuulinen talvi puolestaan laskee sähkön hintaa, koska lämmityksen tarve ei ole yhtä suuri ja tuulivoimalat tuottavat sähköä runsaammin.

Pitkän ajanjakson ennusteita sähkön hinnasta on mahdotonta tehdä. Hinta voi vaihdella monesta eri tekijästä johtuen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Pörssisähkön hintaennuste (spot-hinta)

Pörssisähkön hinnasta on puhuttu viime vuosina enemmän kuin koskaan. Hinta spot-markkinoilla on vaihdellut, kun tasaisen fossiilisen energian tuonti Venäjältä Suomeen on loppunut.

Pörssisähkön hintavaihtelut ovat osittain tulleet jäädäkseen. Voimakkaasti sääriippuvaista tuulienergiaa on asennettu paljon, ja tämä vaatii vastapainoksi paljon säätövoimaa ja teollisuuden kysyntäjoustoa, jotta hinta olisi vakaampi.

Sähkön spot-hinnan odotetaan pitkällä aikavälillä laskevan, kun uutta tuotantoa on paljon suunnitteilla niin Suomeen kuin muihinkin Pohjoismaihin. Samalla toki myös teollisuus tarvitsee koko ajan enemmän sähköä nostaen myös sähkön kysyntää.

On todennäköistä, että pörssisähkön hinta vaihtelee tulevaisuudessa enemmän kuin mihin aikaisemmin on totuttu. Uusiutuva energia on usein luonteeltaan sellaista, että sen tarjonta vaihtelee paljon. Toisaalta hintavaihtelu tarjoaa aktiiviselle sähkönkäyttäjällä aiempaa paremmat mahdollisuudet säästöihin – ja onpa Suomessa nähty viime vuosina paljon negatiivisiakin sähkön hintoja.

 • Sähkön hinnan odotetaan pitkällä aikavälillä normalisoituvan
 • Hintavaihtelut spot-hinnassa ovat kuitenkin tulleet jäädäkseen
 • Spot-hinnan vaihtelu antaa uudenlaisia mahdollisuuksia pörssisähkösopimuksessa säästämiselle

Kannattaako pörssisähkö?

Kannattaako pörssisähkösopimus?

Paras sähkösopimus on täysin yksilöllinen asia, eikä sama sopimustyyppi sovi jokaiselle.

Pörssisähkösopimus on hyvä vaihtoehto silloin, kun on valmis näkemään vaivaa edullisemman sähkölaskun eteen. 

Aktiivinen hintojen seuraaminen ja sähkön käytön ajoittaminen edullisiin hetkiin näkyy pienempänä sähkölaskuna. Toisaalta sähkön hinta voi olla ajoittain pidempiä jaksoja korkea, mikä kasvattaa laskua. 

Pörssisähkön ostaja kantaa itse riskin, jos sähkön hinta nousee poikkeuksellisen korkealle. Mikäli sähkön hintoja ei jaksa tarkkailla, voi postiluukusta tipahtaa yllättävän suuri lasku. Pitkän aikavälin tarkastelussa pörssisähkö on kuitenkin edullisin vaihtoehto, joten riskin ottaminen voi kannattaa.

Kiinteähintaisen sopimuksen ottajan ei tarvitse tarkkailla sähkön hinnan muutoksia tai ajoittaa käyttöään tiettyihin kellonaikoihin. Sähkölaskun loppusummaan vaikuttaa ainoastaan se, kuinka paljon sähköä on kuukauden aikana käyttänyt.

Kiinteät sopimukset ovat erityisen hyviä niille, jotka haluavat huolettomuutta sähkön käyttöön. Sähkön hintahistorian perusteella kiinteähintaisten sopimusten ottajat ovat kuitenkin maksaneet sähköstään pörssisähköä enemmän.

Myös kiinteähintaiseen sopimukseen liittyy riski, jos määräaikainen sopimus katkeaa sähkön poikkeuksellisen hintapiikin aikana. Tällöin uuden sopimuksen hinta voi olla moninkertainen, eikä se laske markkinahinnan mukana.  

Näin sähkön ostaja voi jäädä jopa parin vuoden ajaksi jumiin sopimukseen, jonka hinta on huomattavasti markkinoiden keskiarvoa korkeammalla.

Pörssisähkön plussat ja miinukset

Pörssisähköön liittyy sekä hyviä että huonoja puolia, joita kannattaa punnita omaan sähkön käyttöön peilaten. Sen kautta löytyy paras sähkösopimus sekä mahdollisimman edullinen hinta.

Plussat:

 • Mahdollisuus hyötyä edullisista hinnoista
 • Hinta seuraa markkinoita myös alaspäin
 • Joskus sähköä voi ostaa jopa miinushintaan
 • Pitkällä aikavälillä edullisin sopimustyyppi
 • Vain harvoin määräaikaisia sopimuksia, joten sopimuksen vaihto onnistuu nopeasti

Miinukset:

 • Hinta voi olla ajoittain erittäin korkea
 • Parhaan hyödyn saaminen vaatii hintojen aktiivista seuraamista
 • Hintojen nousuja ja laskuja vaikea ennustaa
 • Ei mitään turvaa poikkeuksellisia hintoja vastaan

Kiinteä sähkösopimus vai pörssisähkö

Tässä vertailussa on käytetty sähkölämmitteistä taloa, jonka sähkönkulutus on noin 18 000 kWh vuodessa eli 1 500 kWh kuukaudessa. Isomman sähkölämmitteisen omakotitalon kulutus voi nousta tätä huomattavasti suuremmaksi, jolloin erot eri sopimusten välillä kasvavat. 

Taulukossa on vuoden määräaikaisten kiinteähintaisten sähkösopimusten keskihintoja, jotka on kerätty Energiaviraston tilastosta. Pörssisähkön osalta kyseessä on kuukauden keskiarvohinta. Pörssisähkön keskihintaan lisätään marginaali 0,40 snt/kWh, mutta sähkön siirtoa tai kuukausimaksua ei huomioida laskelmissa.

Kuukausi/vuosiSähkön hinta keskiarvo kiinteä (snt/kWh)Kiinteä yht. kuukaudessa (1500 kWh)Sähkön hinta keskiarvo pörssi (snt/kWh)Pörssi yht. kuukaudessa (1500 kWh)
Huhtikuu -2312,09181,75 €7,51 + marginaali 0,40 snt/kWh118,65 €
Toukokuu -2311,75176,25 €3,31 + marginaali 0,40 snt/kWh55,65 €
Kesäkuu -2310,74161,10 €5,38 + marginaali 0,40 snt/kWh86,70 €
Heinäkuu -2311,15167,25 €4,09 + marginaali 0,40 snt/kWh67,35 €
Elokuu -239,56143,40 €8,23 + marginaali 0,40 snt/kWh129,45 €
Syyskuu -239,78146,70 €4,09 + marginaali 0,40 snt/kWh67,35 €
Lokakuu -239,18137,70 €4,68 + marginaali 0,40 snt/kWh76,20 €
Marraskuu -239,71145,65 €8,80 + marginaali 0,40 snt/kWh138,00 €
Joulukuu -2310.60159,00 €9,46 + marginaali 0,40 snt/kWh147,90 €
Tammikuu -2410,48157,20 €13,18 + marginaali 0,40 snt/kWh203,70 €
Helmikuu -249,99149,85 €6,40 + marginaali 0,40 snt/kWh102 €
Maaliskuu -249,24138,60 €7,36 + marginaali 0,40 snt/kWh116,40 €

Kuten taulukosta näkee, pörssisähkön hinta on ollut vuoden määräaikaisten sopimusten keskihintoja edullisempi yhtä lukuun ottamatta kaikkina kuukausina. Hintaero pörssisähkön ja kiinteän määräaikaisen sopimuksen välillä riippuu siitä, milloin kiinteä sähkösopimus on otettu. Vuoden kiinteän määräaikaisen sopimuksen hinta on sama koko vuoden.

Jos sopimus on otettu 1.4.2023, keskihinta on 12,09 snt/kWh ja sähkölasku kuukaudessa 181,75 €. Vuodessa tämä tekee yhteensä 2181 euroa. 

Samassa ajassa pörssisähkö keskihinnoista laskettuna olisi tuonut 1309,35 euron sähkölaskun. Pörssisähkön käyttäjä voi lisäksi vaikuttaa sähkölaskun suuruuteen ajoittamalla käytön edullisiin aikoihin. Tällöin eroa voi tulla edellistä enemmän.

Talvi on perinteisesti pörssisähkön käyttäjälle kalleinta aikaa. Jos määräaikainen sopimus on otettu 1.10.2023, vuoden määräaikainen sopimus on saatu keskihintaan 9,18 snt/kWh. Puolen vuoden sähkölasku olisi tällä sähkön hinnalla noin 826,70 €.

Pörssisähkön ostajan sähkölasku samassa ajassa olisi samassa ajassa 784,20 € eli edelleen vähemmän kuin kiinteähintaisessa sopimuksessa.

Keskihintoja vertailemalla pörssisähkö tulee edullisemmaksi. Pörssisähkön lopulliseen hintaan vaikuttaa kuitenkin suuresti se, mihin aikoihin oman kulutuksen ajoittaa. 

Jos sähkön käyttö keskittyy vuorokauden kalleimpiin tunteihin, voi sähkölasku nousta edellistä esimerkkiä huomattavasti korkeammaksi. Sähkön hintojen seuraaminen ja oman käytön ajoittaminen voi puolestaan laskea todellisen sähkölaskun esimerkkiä pienemmäksi.

Pörssisähkö kokemuksia

Kokemuksia pörssisähköstä

Kuluttajilla on pörssisähköstä sekä hyviä että huonoja kokemuksia.

Osa kokee jatkuvan sähkön hintojen katsomisen uuvuttavaksi, jolloin pörssisähkö stressaa. Jos käyttöä ei pysty ajoittamaan yön edullisimpiin tunteihin, voi kuukausittainen lasku muodostua odotettua korkeammaksi. 

Sähkölämmittäjät saattavat kokea pörssisähkön huonoksi vaihtoehdoksi, koska kulutus on suurinta kalliiden hintojen aikana. Sähköä ei voi kytkeä kalliina tunteina pois päältä, eikä kesän edullisista tunneista hyödy riittävästi sähkön kulutuksen ollessa silloin vähäistä.

Toisten mielestä pörssisähkö on ainoa oikea vaihtoehto. Tyytyväiset pörssisähkön käyttäjät tykkäävät hintojen seuraamisestä ja käytön ajoittamisesta tiettyihin tunteihin. Näin voidaan vaikuttaa kiinteää sähkösopimusta tehokkaammin oman sähkölaskun suuruuteen.

Pörssisähkön hintaa voi seurata nykyään helposti kännykkäsovelluksista. Kotiin voi myös hankkia laitteet, jotka ajoittavat automaattisesti käyttöä edullisiin tunteihin. 

Miksi valita Pörssisähkösopimus.fi?

Pörssisähkösopimus.fi kilpailuttaa puolestasi sähkösopimukset ja auttaa löytämään omaan talouteen edullisimman vaihtoehdon. 

Kun vertailussa on pörssisähkösopimukset, huomio kiinnitetään marginaaliin ja kuukausimaksuun. Jos sähkön kulutus on pientä, voi kuukausimaksu muodostaa jo ison osan sähkölaskusta. Kulutuksen ollessa isompaa, marginaalin merkitys kasvaa.

Löydät meiltä ajantasaiset hinnat ja parhaat tarjoukset. Vertaile pörssisähköön perustuvat sopimukset helposti ja löydä halvin pörssisähkösopimus!

Usein kysytyt kysymykset

Mitä pörssisähkö tarkoittaa?

Pörssisähkö tarkoittaa sopimusta, jossa sähkön hinta vaihtelee tunneittain Nordpool-sähköpörssin spot-hintojen mukaan. Spot-hinnan päälle tulee vielä sähköyhtiön marginaali ja kuukausimaksu.

Kannattaako ottaa pörssisähkö?

Pörssisähköstä saa parhaan hyödyn, kun jaksaa tarkkailla sähkön hintoja ja ajoittaa kulutuksen edullisille tunneille. Jos haluaa käyttää sähköä tasaisesti, eikä jaksa seurata hintoja, voi kiinteä sopimus olla parempi.

Miten seurata sähkön hintaa?

Sähkön hintaseuranta onnistuu omalla kännykällä lataamalla siihen sovelluksen. Kotiin voi myös hankkia käytön ajoittamista helpottavia laitteita.

Milloin pörssisähkö on kallista?

Pörssisähkö on kallista silloin, kun kulutus on suurta ja sähkön tuotto pientä. Esimerkiksi kovalla talvipakkasella päivänä, jolloin ei tuule, voi sähkön hinta nousta korkeaksi.

Miten vertailen pörssisähköön perustuvia sopimuksia?

Pörssisähkösopimuksia vertaillessa katsotaan marginaalia ja kuukausimaksua.